Alleen kan je niks, je moet het samen doen

Na ruim twintig jaar ervaring in supply chain en inkoop in onder meer Ierland, Singapore en Hongkong ben ik terug in Nederland. Terug ook aan de kant van het prachtige consultantsvak. Ik zet mijn kennis en ervaring in als principal consultant bij de klanten van ARV Group.

In de supply chains van de maakindustrie wordt ware topsport bedreven. De bal wordt op uiterst dynamische wijze van achter naar voor door de hele organisatie gespeeld. Tussen spelers en schakels zijn telkens weer verbeteringen door te voeren en nieuwe successen te behalen, door processen en systemen efficiënt in te richten. Maar vooral ook door mensen te trainen én mee te laten denken over hoe het anders, slimmer en telkens weer beter kan, want zoals Johan Cruijff ooit zei: ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’. Een duidelijke strategie, de juiste mensen op de juiste plek en effectieve communicatie zijn essentieel. Net als elkaar willen begrijpen en in teamwork gezamenlijke doelen na streven. Het is vaak een kwestie van het met z’n allen vinden van het juiste ritme en de optimale flow. Alleen samen kun je het speelveld binnen de supply chain optimaal benutten.

Het belang van prioriteiten, relaties en samenwerking

Binnen de totale supply chain vind ik inkoop een sprekend voorbeeld van hoe belangrijk een gezamenlijke spelopvatting is. Met zorgvuldig category management bepaal je de balans binnen en tussen productportfolio’s. Op basis daarvan kies je je leveranciers en bepaal je met wie je welke relaties gaat onderhouden en hoe intensief je het spel van in- en verkoop met elkaar speelt. Met je belangrijkste leveranciers ontwikkel je samen een gedeelde visie, bepaal je gezamenlijke doelen en kun je komen tot een zorgvuldig afgestemde samenwerking. Ook biedt zo’n stevige relatie je de kans op het uitwisselen van waardevolle kennis en ervaring en haal je dan bij elkaar telkens weer het beste in elkaar naar boven. Op basis van een gedeelde visie, gezamenlijk belang en een zorgvuldig afgestemde samenwerking valt er vaak heel veel te winnen. Niks mooiers om vervolgens successen samen te kunnen vieren, waarna de spirit om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan alleen maar verder groeit.

Consulting en coaching, een eigen spelopvatting

Ook het vak van consultant vraagt om een weloverwogen spelopvatting. De variatie aan speelvelden en omstandigheden vraagt iedere keer weer om een frisse blik. De organisatie verkent mogelijkheden om te verbeteren en voelt kansen om te scoren, maar zoekt nog naar hoe deze daadwerkelijk verzilverd kunnen worden. Daar ligt de uitdaging van de consultant. Ik voel me op mijn plek bij ARV Group. Dat ligt vooral in onze consultancy-aanpak. We stappen niet met een groot eigen team aan boord bij onze klanten en nemen het stuur over, integendeel. Eén consultant is vaak genoeg, waarna teamuitbreiding altijd nog kan volgen als het nodig blijkt. Samenwerking is ook ónze gezamenlijke spelopvatting. Samenwerking met het management van onze klanten. En samenwerking met de mensen die in de dagelijkse praktijk, de operatie, het verschil kunnen maken. Samen met hen komen nieuwe inzichten, onverwachte invalshoeken en soms verrassend snelle doorbraken tot stand. Het zorgt voor de energie die nodig is om veranderingen en verbeteringen in gang te zetten. Ook is eigenaarschap vaak vele malen groter voor iets waaraan je zelf hebt meegebouwd. Hoe zei Cruijff dat ook alweer? ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen.’

Aangenaam!

Jasper ten Berge
Principal Consultant ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then