Consultancy over de grens

Bij ARV Group helpen we bedrijven in de procesindustrie bij het optimaliseren van hun operations en supply chain. Met verander- en verbeterslagen komen we tot efficiëntere processen, continu verbeteren en dus betere resultaten. Daarbij trekken we nauw op met het management, maar we betrekken ook medewerkers van alle niveaus in de organisatie erbij. Omdat we erin geloven dat breed gedragen veranderingen tot de beste resultaten leiden. Bij opdrachten over de grens blijkt dat vaak heel anders te werken…

In Nederland vinden we het heel gewoon. Sta je aan de vooravond van belangrijke verander- en verbeterslagen? Dan beperk je je bij de planvorming niet alleen tot het management, maar betrek je ook de medewerkers erbij. Zij hebben immers praktische kennis en ervaring en weten hoe de dagelijkse business draait. Ze zijn bovendien de mensen die de veranderingen in de praktijk moeten brengen. Hun input is waardevol en biedt vaak volop kansen. Openheid en betrokkenheid dus. De juiste mix van top-down en bottom-up.

Top-down

Internationale ervaringen hebben mij echter geleerd dat die bottom-up vlieger buiten de Nederlandse landsgrenzen lang niet altijd opgaat. In landen als India of Rusland zit hiërarchie in de haarvaten van systemen en mensen. Bedrijven en organisaties zijn er top-down georganiseerd. En dus zullen ze je raar aankijken als je voorstelt om de werkvloer bij een verander- of verbeterproces te betrekken. Niet alleen in het management, juist ook op de werkvloer zelf. Medewerkers zijn er immers niet gewend dat je vragen stelt als ‘wat is jouw mening?’ of ‘wat vind jij daarvan?’. Laat staan dat je ze uitnodigt voor een workshop waarin zij gevraagd worden naar hun praktijkervaringen en eigen ideeën voor verbetering.

Absoluut gezag

Neem de optimalisering van een fabriek in Bangalore, India. Daar werd mij ooit tijdens bedrijfstrainingen al snel duidelijk dat je als adviseur en trainer het absolute gezag hebt. Wat je ook beweert, niemand die je kennis in twijfel trekt. Ook tijdens een training toegepaste statistiek in Sigma 6 voor een groep klanten. Waar ik halverwege ontdekte dat de helft van de groep uit wiskundigen bestond… 

Omgangsvormen

Of wat te denken van de directheid waar wij Nederlanders in het buitenland om bekend staan? Die bleek niets te zijn in vergelijking met de wijze waarop lokale fabrieksmedewerkers van een Amerikaans high-tech bedrijf in Israël met elkaar omgingen. Conversaties tijdens workshops over een capaciteitsvraagstuk leken wel complete ruzies. Maar toen ik me er meer in verdiepte, bleek dat pure schijn te zijn. Er is juist onderling groot respect, alleen de omgangsvormen zijn anders. In deze machocultuur word je niet zomaar op je woord geloofd. Er wordt pas echt naar je geluisterd als je zelfverzekerd bent, staat voor je mening, duidelijkheid uitstraalt en niet van wijken weet.

Systeem en lange termijn

Ook in bijvoorbeeld China en Oost-Europese landen is het zaak je goed te verdiepen in de cultuur. En eerlijk is eerlijk: al doende leer je steeds meer. In de vele jaren dat ik in Rusland werkte bijvoorbeeld, bleek ‘vriendschap’ het sleutelwoord voor een goede samenwerking. Je bouwt er eerst een persoonlijke relatie met elkaar op voordat je samen zaken doet. Want in een vanouds stroef werkend maatschappelijk systeem overleef je alleen met goede contacten. De Russen hebben er zelfs een apart woord voor: blat. Het is de basis voor succes.

Respect en inlevingsvermogen

Je zult je werkwijze en aanpak als consultant dus steeds moeten aanpassen zodra je in het buitenland aan het werk gaat. Mijn ervaring is dat een open houding en het besef dat dingen niet altijd gaan zoals jij gewend bent belangrijk zijn. Je moet kunnen accepteren dat er naast jouw ‘waarheid’ nog andere ‘waarheden’ bestaan. Toon je werkelijk de wil om de ander zijn cultuur te begrijpen en te waarderen? Dan zal hij je zelfs je vergissingen vergeven. Toch moet je er ook weer niet in doorslaan. Zodra je de Chinees, de Oekraïner of de Duitser gaat spelen word je een karikatuur en verlies je je geloofwaardig.

Best even wennen dus, die eerste keren in het buitenland. Maar ook uiterst inspirerend en boeiend. En hoewel onze bottom-up vlieger dan buiten Nederland misschien niet altijd op gaat, blijken er altijd weer genoeg andere kansen om te komen tot een continu stijgende lijn.

Edgar Scheffrahn
‘Toon werkelijk de wil om andere culturen te begrijpen en te waarderen’.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then