Continu verbeteren stopt niet bij de productieorganisatie

In continu verbeterprocessen ligt veelal de focus op te behalen efficiency in productieprocessen. Het is een prima praktisch startpunt, zo luidde de gezamenlijke conclusie tijdens een inspirerende ervaringsworkshop die we organiseerden voor plant-, operations en supply chain managers. Ook was iedereen het erover eens dat als je tot optimaal resultaat wil komen, je verder moet durven, willen en kunnen reiken dan alleen de productieorganisatie. De stap richting volwassen Supply Chain Management is dan een voorwaarde voor succes.

Structureel werken aan minder af- en uitval, planmatig onderhoud om stilvallende lijnen te voorkomen, kortere doorlooptijden van productieprocessen enzovoort. Met de invoering van continu verbeteren valt in de productieorganisatie vaak snel al winst te behalen op het gebied van efficiency. Het gaat bovendien om tastbare zaken in de processen en letterlijk en figuurlijk zichtbare resultaten. Ze vormen de ideale drijfveer om voortaan voortdurend alert te blijven op verbeterkansen aan de productielijnen. Maar voor wie werkelijk gaat voor optimalisatie stopt continu verbeteren niet bij de productieorganisatie.

Bredere, optimale focus

Maakt in een bedrijf de traditionele planningsafdeling of het bedrijfsbureau plaats voor een tot volle wasdom groeiende afdeling Supply Chain Management? Dan kan er worden opgeschaald naar een veel bredere en zelfs optimale scope van continu verbeteren. Waarbij klanttevredenheid, optimale servicegraad, strategie, beoogd bedrijfsresultaat en waardevolle data, sturend zijn. En niet langer de waan van de dag, de pure aandacht voor alleen maar korte termijnplannen en -resultaten en de - vaak tegenstrijdige - deelbelangen van individuele afdelingen: verkoop versus operations, finance versus sales en quality.

Beginnen bij de klant

Voorbeelden ervan zijn er genoeg. Vaak te beginnen bij de klant. De klant met regelmatig nieuwe wensen op het gebied van recepturen en labeling, waarbij het (te) lang duurt voor deze nieuwe varianten geleverd worden. De zoektocht naar de oorzaken kan leiden tot aanpassing van processen, kortere runs, snellere omsteltijden. Een leveringsgraad van 80% omhoog brengen? Kijk dan naast de interne productieprocessen ook naar verbeterkansen in de logistiek van plant naar klant.

De juiste voedingsbodem

De zojuist beschreven stap van procesgericht verbeteren naar continu verbeteren binnen de totale supply chain maak je niet van de een op de andere dag. Rust in de organisatie en voldoende ervaring op het gebied van continu verbeteren in productieprocessen zijn nodig. Net als een planningshorizon van tenminste enkele weken, de beschikbaarheid van goede en juiste data om op te sturen en een lange termijn met duidelijke doelen. Dat samen vormt de rijke voedingsbodem waarop de weg richting volwaardig Supply Chain Management en optimale prestaties kan worden ingeslagen.

Stephan Verboom, Partner
ARV Group

'Met Supply Chain Management kan worden opgeschaald naar een optimale scope van continu verbeteren'

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then