De weg van onverwachte stilstanden naar preventief onderhoud

Stilstand van machines en productielijnen. Geen enkel bedrijf zit erop te wachten. De oplossing ligt in de overstap van 'brandjes blussen' naar een preventief onderhoudssysteem. Dat vraagt om een andere manier van denken en werken, maar het kán. 

Waar de weg naar preventief onderhoud wordt ingeslagen, liggen mooie perspectieven in het vooruitzicht. Denk aan optimale overall equipment effectiveness (OEE), lagere onderhoudskosten, een beheersbaar productieproces, hogere output, betere kwaliteit en meer tevreden klanten. Bedrijven in bijvoorbeeld de chemische industrie en de energiesector kunnen erover meepraten. Daar is vanwege zaken als veiligheid en leveringsgaranties preventief onderhoud meestal ingebed in de productiepraktijk. Maar in andere segmenten van de procesindustrie liggen nog volop kansen.

Budget

Bij de ontwikkeling en implementatie van een preventief onderhoudssysteem zijn er uiteraard valkuilen. Bijvoorbeeld op financieel vlak. Daar waar wordt gekozen voor het in stapjes doen van investeringen, zal de overgang van reactief handelen naar het proactief plannen en uitvoeren van onderhoud zich als een langzaam proces voltrekken. Met als risico dat zichtbare verbeterresultaten uitblijven, men opgeeft en terugvalt op het oude systeem van brandjes blussen. Om de noodzakelijke verandering waar te kunnen maken zijn voldoende budget en een goede financiële planning een basisvoorwaarde. 

Stopdagen zijn heilig 

Eén van de meest zichtbare en voelbare elementen van preventief onderhoud is de geplande stopdag waarop preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Die stopdagen voelen in het begin misschien wat vreemd, omdat de organisatie juist af wil van ‘downtime’ en ‘stilstanden’. Maar stopdagen zijn heilig, die mag je - zelfs als er sprake is van onverwacht hogere vraag - nooit cancelen. Juist in de beginfase zal je zelfs extra stopdagen moeten inplannen. Om eerder opgelopen achterstanden in het onderhoud in te halen en het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem nauwkeurig te vullen en in te regelen. Stopdagen vragen dus tijd, maar kosten uiteindelijk geen tijd. Extra stopdagen kosten op de korte termijn wat geld, maar leveren op de langere termijn structureel minder stilstand, minder onverwachte verrassingen en dus meer geld op.

Gestructureerd voorkomen

Ook de verschuiving van de focus van onderhoudsmonteurs is een aandachtspunt. De uitdaging is immers niet langer alleen het zo snel en adequaat mogelijk oplossen van acute storingen, maar juist het zorgvuldig, volgens planning uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. En daar komen ook de nodige administratieve werkzaamheden bij. Het echte heldendom van monteurs schuilt dus niet langer in het ad hoc oplossen van problemen, maar in het op gestructureerde wijze voorkomen ervan.

Volg de ingeslagen weg

De omslag in het denken en doen van alle betrokken mensen in alle lagen van de organisatie, de implementatie van een nieuw systeem, het werken in nieuwe processen en het zorgvuldig plannen van stopdagen. Het is allemaal even essentieel en vraagt om voldoende tijd, geld en aandacht. Trek daar gerust een half jaar tot een jaar voor uit en doe alles met uiterste zorgvuldigheid en volle overtuiging. Blijf de ingeslagen weg volgen. Je zult zien dat dan al snel de echte verbeteringen en het plezier in het werk gaan toenemen. Preventief onderhoud wordt dan onderdeel van het totale plantproces en de weg naar succes is werkelijk ingeslagen. Vanaf dat moment voelt het fijn en vanzelfsprekend om die weg te blijven volgen.


Ted Abrahamsen
Senior Consultant @ARV Group

Frank Spoelstra
Associate @ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then