Goede voornemens?

Namens alle collega’s van ARV Group wens ik u een gezond, gelukkig en succesvol 2017 toe. Een jaar waarin het opnieuw voor veel mensen zal draaien om verbetering, verandering en vooruitgang. Al was het maar omdat we ons ieder jaar weer traditiegetrouw storten op goede voornemens. Ook in het bedrijfsleven! Gaat u uw ambities daadwerkelijk waarmaken en de door u gestelde doelen halen? Alleen goede voornemens zijn natuurlijk niet genoeg. Pakt u het op de juiste wijze aan dan kunt u misschien wel méér waarmaken dan u vooraf voor mogelijk had gehouden.

Efficiencyverbetering vertaald naar een percentage. Of kostenreductie uitgedrukt in een bedrag in euro’s. Wat zegt het eigenlijk? En wat zegt het de mensen die in de praktijk van hogerhand gestelde ambities moeten waarmaken? Wie doelgericht te werk wil gaan en succesvol wil veranderen, mag niet blijven steken op het niveau van abstracte hoofddoelstellingen. Dan ontstaat er een impasse waarin mensen de urgentie misschien wel voelen, maar niet kennen. Waarin mensen niet weten wat ze moeten doen en dus blijven vasthouden aan de gebruikelijke processen en gewoonten, zonder dat er een verbeterstap wordt gezet. Gelukkig kan het anders.

Gezamenlijke ambitie als drijfveer

Mensen mobiliseren, daar gaat het om. Waarom stellen we binnen onze organisatie nieuwe doelen? Waarom willen en moeten we veranderen en verbeteren? En welke wegen slaan we daarbij in? Mensen antwoord geven op die cruciale vragen is essentieel. En als je diezelfde mensen vervolgens de tijd en ruimte geeft om even afstand te nemen van de waan van de dag, gebeuren er ineens hele mooie dingen. Dan gaat de energie stromen en groeit de overtuiging dat de gestelde doelen binnen handbereik zijn. Sterker nog: er ontstaat een unieke drijfveer voor verandering en vooruitgang: gezamenlijke ambitie. Dit is hét moment om uw teams bij elkaar te laten kruipen. Laat hen al hun praktijkervaring, creativiteit en gezond verstand delen. Al snel borrelen dan praktische ideeën op over waar het sneller, beter, schoner, zuiniger en efficiënter kan. Ik vind dat mooi om mee te maken. Elke keer weer. En eigenlijk is het ook heel logisch. Uw mensen kennen immers zelf de situaties waarin ze werken het beste.

Verrassende optelsom

Minstens zo mooi vind ik de fase die dan volgt. De fase waarin we al die verbeterideeën samen op tafel leggen en er structuur in aanbrengen. Ideeën om meer kosten te besparen, ideeën om zuiniger om te gaan met energie en grondstoffen, ideeën om slimmer samen te werken noem maar op. Ze leiden tot concrete verbeterstappen die we vastleggen in een helder verbeterplan. Zodat iedere afdeling, elk team en elke persoon exact weet waar en hoe hij concreet kan bijdragen om het uiteindelijke hoofddoel te realiseren. Stap voor stap. Daarna komt de allermooiste ontdekking. Want tellen we alles bij elkaar op? Dan blijkt de totale opbrengst van al die verbeteringen veelal groter te zijn dan het vooraf gestelde doel!

De beste motivatie

Vanuit een helder doel, oprechte betrokkenheid, een gezamenlijke ambitie en concrete verbeterstappen zijn mensen en organisaties dus in staat om meer waar te maken dan ze vooraf voor mogelijk hadden gehouden. Dát is in mijn optiek de beste motivatie om voortdurend gefocust te blijven op verbetering. En zo kun je dus ieder jaar weer met een gerust hart aan de slag gaan met goede voornemens.

Roelant van Herwaarden | Managing Partner ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then