Het samenspel tussen operations & supply chain én finance is essentieel

In verandertrajecten binnen operations & supply chain kunnen forse slagen gemaakt worden op gebieden als efficiency en kwaliteit. Maar om voorgenomen doelstellingen daadwerkelijk te halen en optimale, blijvende verbeterresultaten te realiseren is het samenspel tussen operations, supply chain & finance essentieel. Het is het fundament voor het realiseren van groeiambities of het scherper aan de wind zeilen op een verantwoorde manier. Met als resultaat onder meer werkkapitaaloptimalisatie, het nemen van juiste investeringsbeslissingen, optimale kostenbeheersing en meer grip op de geldstroom.

‘Finance on board’ dus bij veranderen en verbeteren in operations & supply chain. Zodat je direct financiële doelstellingen kunt realiseren, zoals kostenbesparing, omzetverhoging, CAPEX-of cashflow-optimalisatie. Of om indirecte doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld door met hogere kwaliteit, minder klachten en minder retouren meer omzet te realiseren en structureel de kosten te verlagen. Het grote voordeel is dat de financiële impact van een verbeter- of verandertraject duidelijker zichtbaar gemaakt kan worden. En dat te nemen beslissingen financieel onderbouwd kunnen worden en optimaal zijn af te stemmen op de totale organisatieketen. Van inkoop, voorraad, productie, logistiek tot verkoop.

De juiste data

Een absolute voorwaarde hiervoor is dat de financiële data waarmee gestuurd wordt, aansluiten bij de ingezette en beoogde veranderingen en verbeteringen. Anders gezegd: stuur en beslis je op basis van verkeerde informatie dan kom je bedrogen uit. Denk aan het rekenen met integrale kostprijs gebaseerd op inmiddels niet actuele informatie, met het risico op verkeerde beslissingen. Voor je het weet haal je een product uit je aanbod, wat met de juiste cijfers berekend eigenlijk een succesvol aandeel heeft in je resultaten. Terwijl tegelijkertijd de kans bestaat dat verliesgevende producten onzichtbaar blijven. Dat zou toch zonde zijn.

Effectiviteit en resultaat

Een ander voorbeeld is de juiste onderlinge afstemming van diverse KPI’s. Conflicterende targets per afdeling leiden vaak tot sub-optimalisatie. Voorbeeld: Als productie alleen wordt afgerekend op kosten, draait zij optimale, lange runs. Met mogelijk te hoge en onjuiste voorraad als gevolg. Wat conflicteert met supply chain die alleen wordt afgerekend op voorraad. De spanning daartussen zal nooit leiden tot efficiënte samenwerking tussen beide afdelingen. Zo ontstaat sub-optimalisatie tussen kosten, werkkapitaal of service waardoor waardevernietiging op de loer ligt. Terwijl sturing op integrale KPI’s als onderdeel van een verandering en verbetering juist een optimaal resultaat voor de totale, integrale plant of organisatie als doel hebben.

Verleden, heden, toekomst

In deze en heel veel andere gevallen bieden up-to-date dashboards uitkomst. Mits ze voortdurend gevoed worden met zowel financiële informatie uit het verleden, actuele gegevens en betrouwbare forecasts. En er bovendien goed over is nagedacht welke informatie echt essentieel is. Dashboards met een overload aan irrelevante informatie zullen juist averechts werken. Niet voor niets is ‘balans’ een woord afkomstig uit de wereld van finance.

Balans vinden en vasthouden

Ook als het gaat om cashflow-planning en koersbepaling is die balans onontbeerlijk. Denk aan investeringsbeslissingen over het onderhoud en de vervanging van machines, uitbreiding van productiecapaciteit en de training en ontwikkeling van medewerkers. Je kunt op korte termijn wel bezuinigingsslagen willen maken, maar die kunnen zich op lange termijn - denk aan grondstoftekort, uitval van machines, onvoldoende kennis en capaciteit - duur terugbetalen. Ook hier kan finance voor de financiële onderbouwing zorgen. Om samen de gezonde balans tussen kostenbeheersing, werkkapitaal-optimalisatie, investeringen, kwaliteit en prestaties te vinden en vast te houden.

Verantwoordelijk en meebeslissend

Tot slot nog een andere, veel gehoorde vraag uit de praktijk: we werken in een dynamische markt die vraagt om maximale flexibiliteit van onze operatie. Hoe zorgen we ervoor dat we die flexibiliteit behouden en toch ook financieel rendabel kunnen blijven werken? Ook hier is financiële onderbouwing onmisbaar. Sterker nog: finance heeft bij dit soort strategische afwegingen niet alleen een controlerende, maar ook een adviserende, medeverantwoordelijke en meebeslissende rol. Is dat het geval, dan zal de samenwerking met operations & supply chain zijn allergrootste vruchten afwerpen.

Pauline Kloeze
Associate Alignment Finance & Operations ARV Group

Niet voor niets is ‘balans’ een woord afkomstig uit de wereld van finance.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then