Huidige tijd vraagt om extra verbreding van onze dienstverlening

‘Een samenhangende verbeteraanpak, waarin inhoudelijke expertise, continu verbeterinzichten en leiderschapsontwikkeling hand in hand gaan, wordt door steeds meer bedrijven omarmd’, vertelt Roelant van Herwaarden, Managing Partner bij ARV Group. ‘Inmiddels signaleren wij naast consultancy en interim-management de behoefte aan hands-on professionals die de praktische uitvoering van verander- en verbeterprojecten tijdelijk kunnen verzorgen. Daarom lanceert ARV Group ‘XTR operations’. Een gesprek over de drive om telkens weer in te spelen op de dynamiek binnen de food- en procesindustrie.

Waar lag zo’n twintig jaar geleden de focus?

‘Bij ARV Group stond destijds productie en techniek centraal. Het ging voornamelijk om het doen van analyses, het maken van kwalitatief hoogwaardige plannen voor het primaire proces en het begeleiden van de implementatie ervan. In die tijd waren de meeste consultants vaak inhoudelijke experts die even in- en uitvlogen en hun analyse achterlieten. Wij hebben het bij ARV Group van begin af aan anders willen doen. Door het gezamenlijk maken van diepere analyses binnen Operations. En door het inhoudelijk samen optrekken met management en teams. In plaats van een bureaulade te vullen met rapporten, richtten we zo samen met het team het vizier echt op de toekomst. Met de focus op verbetering van prestaties en resultaten op langere termijn.’

Hoe zou je de ontwikkeling in de jaren daarop beschrijven?

‘Zo’n vijftien jaar geleden nam de belangstelling voor continu verbeteren toe. We gingen over de volle breedte en diepte van Operations met managers en teams in gesprek. De kennis van hoe het er dagelijks aan toe gaat zit immers bij die mensen. Zij kunnen signaleren wat beter kan. Door samen plannen te maken en onderweg de uitvoering van die plannen te begeleiden, leg je de basis voor continu verbeteren. Door tools aan te reiken creëer je mogelijkheden om steeds weer nieuwe verbeterstappen te zetten. Geen standaard tools, maar maatwerk. Aansluitend op hoe teams er voorstaan en in welke structuren en processen zij samenwerken, communiceren enzovoort. Elk bedrijf is uniek en verbeteren doe je zelf en samen.’

En dus werd de aandacht voor de mens steeds groter.

‘Exact. Wij hebben daarom ruim tien jaar geleden Ontwikkelingspartners aan het bedrijf ARV Group toegevoegd. Organisatie- en leiderschapsontwikkeling gaan daarmee hand in hand. Het begint met de wil om te veranderen. Het zien van de noodzaak, het herkennen van kansen en het ontwikkelen van een gezamenlijke drive om uitdagingen aan te gaan. Het is daarbij essentieel dat mensen zich een andere manier van denken en werken eigen maken. Een manier die past bij de doelen van de organisatie én bij hun eigen persoonlijkheid en drijfveren.’

Welke ontwikkelingen zag je de laatste jaren nog meer?

‘Het bepalen van de strategie, het stellen van doelen en organisatie- en mensontwikkeling gingen zich steeds meer over de volle breedte van bedrijven. De focus dus op de totale supply chain. Het continu verbeteren van processen en prestaties komt vanuit die brede blik in de vezels van alle schakels te zitten. Inkoop, logistiek, productie, kwaliteit, onderhoud, marketing en sales zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ze zijn samen verantwoordelijk voor efficiënte processen, tevreden klanten en goede resultaten. De actualiteit vraagt daarbij steeds weer om aanscherping. Denk aan de energietransitie en de noodzaak tot verduurzamen. Daar heb je nieuwe experts voor nodig met nieuwe functies, nieuwe rollen en nieuwe verantwoordelijkheden. Het vraagt dan ook om een nieuwe balans te vinden in de gezamenlijke ambities van je organisatie.’

Wat is het moment waarop consultants het bedrijf van hun opdrachtgever weer verlaten?

‘Dat verschilt per bedrijf en de fase waarin het zich bevindt. Als er een goed plan is gemaakt voor de optimalisatie van operations en supply chain, is de volgende vraag: wie gaat de verantwoordelijkheid nemen om veranderingen snel en zorgvuldig door te voeren en te managen? Soms heeft een bedrijf daarvoor zelf de juiste managers met de benodigde ervaring in huis. Waar dat tijdelijk niet zo is, bieden wij sinds enkele jaren de mogelijkheid van interim-management in Operations en Supply chain. Die dienstverlening hebben wij binnen ARV Group naast ARV consultancy en Ontwikkelingspartners ondergebracht in het bedrijf Interim for Operations (i4o). Geen klassieke interim-managers die ad hoc worden ‘ingevlogen’ bij een bedrijf. Maar managers die in het verlengde van de strategie, het plan en de regie die wij samen met het bedrijf hebben ontwikkeld aan de slag gaan. Denk aan functies als operations/supply chain director, plant manager, operations/supply chain manager, productiemanager, hoofd technische dienst en logistiek manager. En ook lijnmanagersfuncties binnen supporting afdelingen, zoals demand & supply planning, customer service en quality assurance.’

Is daarmee de cirkel rond?

‘Niet helemaal. Er is in de food- en procesindustrie behoefte aan een extra verbreding van onze dienstverlening. Want de laatste tijd vragen bedrijven ook vaker om mensen die in de praktische uitvoering van verander- en verbetertrajecten een (tijdelijke) rol kunnen spelen, bijvoorbeeld op projectbasis. Dat soort professionals voor hands-on ondersteuning kunnen zij maar moeilijk vinden op de huidige arbeidsmarkt. En een consultant inhuren voor dergelijke werkzaamheden is eenvoudigweg te duur. Wij starten daarom binnen ARV Group per 1 januari 2023 ‘XTR operations’. Een bedrijf met jonge medewerkers die al hun eerste ervaringen hebben opgedaan in de food- en procesindustrie. Vol energie en ook data-gedreven. Zij gaan in het verlengde van onze andere vormen van dienstverlening aan de slag bij onze opdrachtgevers. Zij stappen in en kunnen direct concrete projecten draaien. Het aansturen van een verbeterteam, het geven van teamtrainingen, het opzetten van een KPI-dashboard, noem maar op. Ook hun werkzaamheden vloeien voort uit onze eerdere projecten bij het bedrijf in kwestie. Met XTR operations kunnen wij direct voldoen aan deze nieuwe behoefte. Tegelijkertijd creëren we een kweekvijver van ervaren professionals voor de toekomst. Ze kunnen uitgroeien tot een nieuwe generatie ARV consultants of professionals die uiteindelijk hun weg vinden naar een managementfunctie binnen een van de bedrijven in de food- en procesindustrie.’

XTR operations gaat per 1 januari 2023 van start. Voor de diverse bedrijven van ARV Group worden binnenkort nieuwe websites gelanceerd. Meer weten over XTR operations of onze andere vormen van consultancy en dienstverlening? Neem dan contact met ons op: roelant.vanherwaarden@arvgroup.com

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then