Kijken, praten en luisteren

Data zijn heilig in de wereld van vandaag. Ook in de foodprocesindustrie. Je kunt er heel veel bruikbare informatie uithalen om verbeterplannen te maken. En de daaruit voortvloeiende resultaten nauwkeurig volgen. Toch zullen we bij ARV Group nooit direct in die enorme berg data van een productielocatie duiken. Integendeel. Het eerste dat mijn collega’s en ik doen als we bij een nieuwe opdrachtgever binnenstappen, is heel goed kijken, praten en luisteren.

Operationele processen doorgronden, verbeterkansen inventariseren. Minder afval, minder voorraad, minder uitval van machines, meer efficiency in productielijnen en logistiek, betere afstemming tussen afdelingen. Met als uiteindelijk doel om de resultaten blijvend te verbeteren en een continue focus op verbeteren te creëren.

Rondlopen en waarnemen

Natuurlijk kun je dan direct in de cijfers duiken. En hoog over op basis daarvan een allesomvattend verbeterplan ontwikkelen en uitrollen in de organisatie. Ik betwijfel sterk of dat werkt. In mijn visie is het veel zinniger om eerst alle processen met eigen ogen goed te bekijken. Rondlopen en waarnemen. Waarom staat daar een productielijn stil? Waarom is de ene afdeling schoon en ligt er op de andere afdeling een hoop afval? Waarom zie ik in het ene productieteam voortdurend mensen met elkaar in interactie, terwijl even verderop de mensen meer als solisten aan het werk lijken te zijn?

Vragen stellen

Op basis van mijn waarnemingen stap ik ter plekke af op de medewerkers en teamleiders die er samen voor moeten zorgen dat die processen optimaal draaien. Ik vraag hen wat hun bevindingen zijn en welke problemen en uitdagingen zij zien. Zien ze zelf kansen om hun werk beter, slimmer en efficiënter uit te voeren? Begrijpen ze wat er door hun management gevraagd wordt? Wat zijn volgens hen randvoorwaarden om hun werk goed te kunnen doen? Mankracht, teamwork, meer planning en afstemming, beter onderhoud? Vaak komen ze niet alleen met antwoorden, maar óók met oplossingen en heel praktische of juist creatieve ideeën. Ze zijn direct betrokken. Want wie weten er beter hoe het in hun bedrijf en op hun afdeling reilt en zeilt dan zij zelf?

Direct aan de slag

De eerste verbeterkansen die boven tafel komen zijn vaak het ‘laaghangende fruit’. Daarmee gaan we direct aan de slag. In concrete, behapbare en haalbare stappen. Niet alles tegelijk, duidelijke prioriteiten. Hands-on, een aanpak die werkt. Want al snel worden de eerste resultaten geboekt en zichtbaar. Dáár gaat de energie bij mensen van stromen en komen ze in een verbeterflow. Betrokkenheid dus als brandstof voor de motivatie. En concrete verbeteringen als bewijs dat het kán.

Lange termijn

Die verbeterflow is tegelijkertijd een belangrijke stimulans voor het management. Dus zodra ik die flow voel, duik ik samen met het management in de data. Op basis van alle beschikbare cijfers en managementinformatie én praktische input vanaf de werkvloer ontdekken we verbeteropties en maken we een structureel verbeterplan voor de lange termijn. Met afgeleide plannen per afdeling of team. Gericht op concrete procesverbetering en efficiency. Investerings- en/of opleidingsplannen. En met als optie een periode van interim management om de gecreëerde flow voort te stuwen. Waarna we graag weer het stokje overgeven. Want bij ARV Group zijn we ervan overtuigd dat de mensen in uw organisatie het zelf moeten, maar zeker ook kúnnen doen.

Ronald Visser
Partner ARV Group

‘Hands-on. Niets beters dan dat. Dáár gaat de energie bij mensen van stromen.’

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then