Omarm de toenemende complexiteit in productieplanning

Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat productieplanning steeds complexer wordt. Blijf je vechten om de standaardisatie overeind te houden? Ga je rigoureus snijden in de kosten? Of zie je nieuwe kansen en speel je slim in op een trend die niet is terug te draaien? Tijdens een inspirerende ervaringsworkshop bij ARV Group deelden diverse senior managers en directieleden hun visies en ervaringen. Hun gezamenlijke conclusie: omarm de toenemende complexiteit in productieplanning. 

De opkomst van biologische producten, halalproducten en anti-allergene producten. Strengere wetgeving en een veelvoud aan nieuwe klantwensen ten aanzien van recepten, formaten en verpakkingsvarianten. Het is slechts een greep uit de vele trends die ervoor zorgen dat productieplanning in de voedingsmiddelenindustrie steeds complexer wordt. Het overall volume blijft misschien gelijk, maar productieruns worden korter en het omstellen van productielijnen moet vaker dan ooit. Uiteraard is dat in eerste instantie schrikken. En met name voor bedrijven en plants die jarenlang uitblonken in de productie van grote volumes en daardoor vergaand gestandaardiseerd zijn geraakt. Maar wie voorbij die eerste schrik durft te kijken, krijgt nieuwe kansen in het vizier. 

Vijf essentiële terreinen

Juist het omarmen van de toenemende complexiteit in productieplanning kan leiden tot een nieuwe, succesvolle toekomst. Niet door verwoede pogingen om de eens zo bejubelde standaardisatie terug te winnen. Niet door te sturen op kosten. Maar door uitgebalanceerd pakket strategische en operationele keuzes te maken. Een pakket dat op vijf essentiële terreinen om aandacht én actie vraagt.

Wat wordt je bedrijfsmodel?

Blijf je het kostengedreven bedrijf dat zich traditioneel uitsluitend richt op grote volumes en lange runs? Of richt je je op de nieuw ontstane niches en durf je de uitdaging aan om (deels) te stoppen met grote volumes? En hoe doe je dat? Word je de specialist in kleine volumes? Of richt je één plant in om grote volumes te draaien en worden de andere plants flexibel ingericht op het draaien van kleine volumes? Het zijn de allesbepalende strategische keuzes die als eerste moeten worden gemaakt. De hiernavolgende stappen helpen om de gekozen verandering op alle fronten in het bedrijf door te voeren en er een succes van te maken.

Hoe richt je de supply chain opnieuw in?

Kleine volumes, korte runs en meer maatwerk vragen enerzijds aan de kant van inkoop en voorraad om een heel andere benadering. Denk hierbij aan andere vormen van aanlevering en warehousing van grondstoffen en materialen. Anderzijds zullen er ook kleinere volumes aan klanten moeten worden uitgeleverd. Meer dan ooit komt het aan op maatwerk. Het vraagt om het zorgvuldig bepalen en vastleggen van nieuwe afspraken, processen en oplossingen aan zowel inkoop- als klantzijde.

Wat betekent dit voor je supply chain netwerk?

Als de plannen zijn gemaakt volgt de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de gefaseerde aanvoer van grondstoffen in plaats van bulkleveringen en aan fijnmazige distributie van eindproducten. Aan nieuwe magazijnen, meer en kleinere vrachtwagens, slimme hubs in de logistieke keten noem maar op. Een belangrijke vraag is ook: gaan we dat allemaal zelf doen? Soms biedt (gedeeltelijke) outsourcing aan gespecialiseerde ketenpartijen uitkomst omdat de kosten lager zijn en de kwaliteit van dienstverlening hoger. Het resultaat: betere resultaten én tevreden klanten.

Wat betekent het voor je organisatie?

Dat binnen bedrijven soms sprake is van conflicterende doelstellingen en kpi’s, is een bekend probleem. Het klassieke voorbeeld: Daar waar commercie en sales sturen op verkooptargets, stuurt productie op kosten en logistiek op optimale beladingsgraden. Terwijl het hoofddoel van het bedrijf een gezonde marge is. Het credo luidt dan ook: blaas de onzichtbare muren tussen afdelingen op. Ga met elkaar in gesprek, ga de samenwerking aan. En omarm de complexiteit als één geheel. Een mooi praktijkvoorbeeld uit de ervaringsworkshop: haal letterlijk de muren weg. Plaats verschillende afdelingen zo dicht mogelijk bij elkaar. Verhuis zo nodig een of meerdere afdelingen naar één locatie, De gesprekken komen dan haast vanzelf op gang, eenduidige doelstellingen formuleren komt binnen handbereik. Verder is een essentiële vraag: wat is onze gezamenlijke toegevoegde waarde voor de klant en hoe maken we die samen keer op keer waar? Dat moet in het nieuwe DNA van het totale bedrijf komen te zitten. 

Neem afstand en verander stap voor stap

De bovenstaande stappen vragen van meet af aan om een frisse blik op afstand op de totale organisatie. Een zorgvuldig plan waarbij op alle genoemde terreinen de verandering wordt vormgegeven. Met nauw samenwerkende interne afdelingen en zorgvuldige afstemming met leveranciers, klanten en overige externe partijen. Bovendien kun je daarbij leren van praktijkvoorbeelden die naar voren kwamen tijdens de ervaringsworkshop. Verander stap voor stap en kies de juiste volgorde. Wie afscheid neemt van een grote klant of productielijnen met grote volumes stopzet zonder na te denken over het alternatief, komt immers bedrogen uit.

Stephan Verboom (partner ARV Group) en Bastiaan Boers (Asoociate ARV Group)

'Een pakket strategische en operationele keuzes op essentiële terreinen.'

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then