Operations en private equity: van vooroordelen naar gedeelde belangen

Afgelopen jaar organiseerden we bij ARV Group een van onze Ervaringsworkshops. Het thema: wat verandert er voor operations als een Private Equity partij het bedrijf overneemt? En welke lessen zijn uit die ervaringen te leren? Dat deze vragen bij veel operations managers leven, bleek wel uit de snelheid waarmee de workshop was volgeboekt.

Brede scope

De belangstelling na het sturen van de uitnodigingen was groot. Bovendien bleek dat we mensen met en mensen zonder ervaring met externe investeerders konden verwachten. Om een brede scope te kiezen, het thema van alle kanten goed te kunnen belichten en tot genuanceerde inzichten te komen, besloten we ook een van onze relaties uit de wereld van private equity uit te nodigen. We werken immers bij ARV Group voor zowel directies van familiebedrijven, corporate organisaties, het mkb als private equity partijen. 

Zwart-wit beeld 

De publieke beeldvorming ten aanzien van private equity namen we als uitgangspunt. Die is immers vrij zwart-wit. Investeerders en investeringsfondsen worden vaak gezien als partijen met een korte termijnfocus. Vooral gericht op het saneren van het bedrijf en het volstoppen van het bedrijf met leningen. Waarna al snel doorverkoop volgt. Ook tijdens onze Ervaringsworkshop kwamen die beelden al snel op tafel. En de vertegenwoordiger namens de private equity partijen herkende ze uiteraard. Hij gaf aan dat de publieke opinie ten aanzien van private equity - de olifant in de porseleinkast - soms terecht, maar in de meeste gevallen onterecht is.

Belangen en doelen hetzelfde

Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstond al snel een veel genuanceerder beeld. Sterker nog: de aanwezigen waren het er vrij snel over eens dat om een fabriek of bedrijf gezond en future proof te maken de belangen nagenoeg altijd hetzelfde zijn. Of je nu als investeerder een financieel belang neemt in een bedrijf, je al jarenlang de eigenaar van een familiebedrijf bent of je als ambitieuze operations manager een forse verbeteropdracht vanuit het moederbedrijf krijgt. Je wilt tenslotte op basis van strategische doelen en ambities en vanuit een helder plan verbeter- en efficiencyslagen maken. Met als gewenst resultaat een goed, gezond en duurzaam draaiende organisatie die garant staat voor optimale resultaten en tevreden klanten.

Hoge ambities, snelle resultaten

Met dat gevoel van herkenning aan tafel boog de discussie om naar de vraag: wat kunnen we van elkaar leren? De operations mensen raakten met name geïnspireerd door de recht-door-zee mentaliteit van private equity partijen. De durf om hoge ambities te hebben en deze via een stevige, planmatige aanpak waar te maken. De focus op precies die plekken in organisatie, processen en teams waar de grootste verbeterslagen gemaakt kunnen worden. En het snel en strak oplijnen daarvan, waardoor in korte tijd duurzame resultaatverbeteringen gerealiseerd worden.

Dichter tot elkaar

Vanuit de ervaringen van operations managers met overnames en/of investeerders kwam ook richting de private equity partijen een belangrijk advies naar voren: besef dat er vooroordelen bestaan. Realiseer je dat je daardoor direct met 1-0 achterstaat, waarna vertrouwen winnen de eerste stap moet zijn. Communiceer daarom open en oprecht. Maak vanaf het allereerste moment je bedoelingen en ambities helder. En ga het gesprek aan met de mensen die het uiteindelijk in de praktijk moeten gaan doen. Daarmee kom je dichter tot elkaar, creëer je onderlinge inzichten, ontstaan nuances en begrip en komen gedeelde belangen bijna vanzelf naar boven. Waarna de neuzen snel en makkelijk dezelfde kant op gaan staan en de weg naar continu verbeteren en optimaal resultaat openligt.


Roelant van Herwaarden
Managing Partner ARV Group

"Investeerder, eigenaar of manager, de belangen zijn nagenoeg altijd hetzelfde"

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then