Succesvol Supply Chain Management begint bij de klant

In steeds meer bedrijven is er de toenemende behoefte aan Supply Chain Management (SCM). Het begrip kent inmiddels vele definities en toepassingsvormen. Ik kijk ernaar uit om er binnenkort uitgebreid over te sparren met relaties uit ons netwerk, tijdens een van onze (online) Ervaringsworkshops. Hier ga ik alvast in op twee belangrijke vragen: hoe pak je SCM op een succesvolle manier aan? En waarin zit de werkelijke toegevoegde waarde?

Bij SCM gaat het om de uiterst precieze en efficiënte coördinatie van de goederen-, geld- en informatiestroom binnen de totale keten van een productiebedrijf. Waarbij benadrukt moet worden dat die keten zich aan de achter- en voorzijde uitstrekt tot respectievelijk de toeleveranciers en de eindklant. In de praktijk is die ‘stretch’ over de hele keten heen maar lastig te maken. Te vaak wordt gekeken vanuit een puur logistieke invalshoek, met aandacht voor alleen productieprocessen, opslag, en transport. Te vaak wordt SCM vertaald naar het doorvoeren van voorraadverlagingen en efficiencyslagen om daarmee maximale kostenreductie te bereiken. Waardoor elke afdeling in zijn of haar eigen ‘silo’ kruipt om daar dat ‘heilige’ doel na te streven. En juist dat wat SCM succesvol maakt - optimale afstemming en samenwerking tussen ketenschakels - volledig verdwijnt.

De wens van de eindklant

Succesvol SCM bereik je dus niet met vragen als ‘waar kunnen we snijden in de kosten?’ of ‘kunnen de voorraden omlaag?’. Het begint aan de directietafel. Met een doordachte strategie op basis van heldere organisatiedoelen. Doelen die niet gericht zijn op goederen, processen en kosten, maar afgestemd zijn op de met de eindklant overeengekomen afspraken. Wil die klant honderd procent leveringszekerheid? Dan zal daar binnen de totale keten op gestuurd moeten worden. Wil die klant een zo laag mogelijke prijs? Dan zal de ketenfocus daarop gericht moeten zijn. Het begint dus bij het omdraaien van wat we als een van de grootste valkuilen van SCM mogen zien. Niet van binnen naar buiten denken, maar van buiten naar binnen. De klant en zijn wensen centraal.

Gaps en acties

Om die noodzakelijke draai te kunnen maken, moeten de muren tussen afdelingen worden geslecht. Tegenstrijdige belangen - wie kent de aloude strijd tussen productie en verkoop niet - kunnen dan plaatsmaken voor verbindende factoren en van het organisatiedoel afgeleide deeldoelstellingen per afdeling. Dat klinkt alsof je compleet opnieuw moet beginnen. Maar vaak is het verstandiger om een ‘foto’ van de huidige situatie van de organisatie te maken. Hoe werken we nu samen? Welke afspraken liggen er al vast? En dienen ze het hoger gelegen organisatiedoel, dat vanaf nu als leidraad en referentiekader fungeert? Door op deze manier naar de foto te kijken en de ‘gaps’ te analyseren, ontdek je de gewenste verbeterpunten. Daar ga je vervolgens mee aan de slag, in zorgvuldig op elkaar afgestemde acties.

Verbetering van resultaten

De resultaten van die acties kunnen legio zijn. En ja, met name de zo vurig gewenste kostenbesparingen en efficiencyslagen liggen dan binnen bereik. Omdat er begrip voor de klant en zijn wensen ontstaat door de hele keten heen en deze wensen centraal staan in plaats van afzonderlijke afdelingsdoelstellingen. Waardoor je in staat bent om per productielijn precies dat te doen waar de markt om vraagt. Waardoor processen en bezetting veel efficiënter worden ingericht. Waardoor de juiste voorraden nauwkeurig kunnen worden aangehouden. Waardoor spoedleveringen en onnodig veel ad hoc communicatie met klanten, leveranciers en medewerkers eenvoudigweg niet meer nodig is. En waardoor overleg en afstemming tussen afdelingen altijd plaatsvindt op basis van een en hetzelfde hoofddoel. Goederen, geld en informatie zullen efficiënter dan voorheen door de keten stromen en dat betaalt zich uit in resultaatverbetering en klanttevredenheid.

Echte toegevoegde waarde

Juist die verbeterde klanttevredenheid biedt tot slot ook weer nieuwe ruimte in de relatie met de klant. Er hoeft immers niet langer te worden gepraat over onmogelijkheden, er kan worden gepraat over mogelijkheden. Het gesprek kan gaan over gezamenlijke toekomstplannen en nieuwe businesskansen, waardoor het partnership met de klant verder wordt versterkt en uitgebouwd. Dát is de allerbeste service die je aan klanten kunt bieden. Goede ondernemers weten dat vaak ook nog eens om te zetten in een betere prijs. Omdat de klant nu eenmaal vaak bereid is te betalen voor echte toegevoegde waarde.

Bastiaan Boers, Principal ARV Group

‘Niet van binnen naar buiten denken, maar van buiten naar binnen’

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then