Toekomstbestendige procesindustrie vraagt om extra stap in 2023

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. Tijd dus om terug te blikken én vooruit te kijken. Hoe verging het de procesindustrie? Wat merkten we daarvan bij ARV Group? En wat brengt de toekomst?

Nooit eerder in mijn 33 jaar in de consultancy zag ik zoveel onrust in de markt als in 2022. Nagenoeg de complete supply chain raakte ontregeld. De schaarste van grondstoffen bereikte ongekende hoogtes. Er waren grote tekorten aan chips en andere technische componenten. Waardoor niet alleen de productie zelf, maar ook onderhoud en vervanging van machines bemoeilijkt werd. De oorlog in Oekraïne deed de energieprijzen tot grote hoogte stijgen. Stijgende inflatie leidde tot een groter prijsbewustzijn van consumenten. Waardoor private label fabrikanten hun productie plots moesten verhogen, terwijl A-merk fabrikanten flink moesten afschalen. Tel daar nog eens de schaarste op de arbeidsmarkt bij op en je kunt spreken van een uiterst roerig, lastig en dynamisch jaar.

Herkenbaar patroon

Bij iedere grote crisis is eigenlijk hetzelfde begrijpelijke patroon in de reacties van bedrijven zichtbaar: eerst maar kijken wat er gebeurt en een aantal besluiten even on hold zetten. En dan vrij snel weer schakelen naar de nieuwe werkelijkheid en daarop de bestaande plannen aanpassen. Dat schakelen zagen we ook bij onze klanten, waarmee zij hun focus verlegden. Die werd bij het ene bedrijf bijvoorbeeld op knelpunten in de supply chain gericht, bij andere bedrijven op volumestijgingen of -dalingen en de effecten daarvan op de operatie.

Nieuw: XTR Operations

Bij ARV Group zijn we dankbaar dat bedrijven ondanks dit soort moeilijke tijden ons hun vertrouwen blijven geven. En ja, de zojuist geschetste tweestrijd herkennen wij ook. Wat te doen in zo’n turbulent jaar, afwachten of doorpakken? Ook wij kozen voor een extra stap vooruit: de start van XTR Operations vanaf 1 januari 2023. Een nieuw zelfstandig onderdeel van onze ARV familie, naast ARV Consultancy, Ontwikkelingspartners en i4o Interim for Operations. XTR Operations is ons antwoord op de toenemende vraag naar jonge, hands on professionals die de praktische uitvoering van verander- en verbetertrajecten (tijdelijk) kunnen verzorgen. Ze zijn bij XTR Operations in dienst en kunnen direct bij bedrijven aan de slag om concrete projecten te draaien. Het aansturen van een verbeterteam, het begeleiden van allerlei projecten of het doen van diepere analyses zijn wat voorbeelden van de activiteiten van ons XTR team. Achter de schermen werken we aan een eigen website voor XTR Operations. En aan een upgrade van de websites van de andere drie bedrijven. Om binnenkort de individuele identiteit en de gezamenlijke kracht van de vier ARV-bedrijven optimaal te presenteren.

Gelukkig nieuwjaar!

Een extra stap vooruit dus. In een crisis die inmiddels wereldwijd impact heeft. Natuurlijk voelde dat ook voor ons eerst even vreemd. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met een steeds bredere dienstverlening onze bijdrage kunnen leveren aan het sterker en toekomstbestendiger maken van productiebedrijven in heel Europa. We kijken nu al uit naar de samenwerking in 2023 en wensen u een gezond, goed en gelukkig nieuwjaar!

Bartelt Blankenberg
Managing Partner
ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then