Verzuiling voorkomen in de supply chain is in deze tijden extra belangrijk

Een online ervaringssessie over supply chain management was de eyeopener. Deelnemers en wijzelf ervaarden die sessie onlangs totaal anders dan we gewend zijn, vergeleken met de live Ervaringsworkshops die we normaal gesproken regelmatig organiseren op onze locatie in Oosterbeek. Zeker, de online sessie was inspirerend en bracht nieuwe inzichten. Maar we weten inmiddels allemaal dat de echte interactie, chemie en creativiteit gewoon niet van de beeldschermen afspat. Mede daarom is een van de essentiële vragen in deze ongewone tijden: welk effect heeft het op afstand werken op het (door)ontwikkelen en in stand houden van supply chain management in de bedrijven zelf?

Supply chain management richt zich op het beheersen en optimaliseren van de opeenvolgende schakels in de keten van een bedrijf. Essentieel daarbij zijn een integrale visie en strategie en processen die op basis daarvan optimaal op elkaar zijn afgestemd en zich richten op gezamenlijke doelen en resultaten. Het vraagt om het frequent delen van onder meer rapportages en ervaringen en voortdurende afstemming tussen de diverse afdelingen. Communicatie, in de vorm van gepland en informeel overleg, is essentieel om de verzuiling tussen afdelingen te voorkomen.

Het gemis van informeel overleg wordt gemist

Dat laatste is juist in deze tijden van (gedeeltelijke) lockdowns en thuiswerken een essentieel aandachtspunt. In bedrijven waar supply chain management al vergaand is ingevoerd, zijn formele overlegstructuren inmiddels georganiseerd in online varianten. De informele momenten waarop afstemming plaatsvinden zullen worden gemist. Denk aan het even bij elkaar binnenlopen en de bekende gesprekken bij de koffieautomaat of tijdens de lunch in de kantine.

Verhoogde kans op verkokering

Veel lastiger wordt het voor bedrijven die aan het begin staan van de ontwikkeling en implementatie van supply chain management. Het over de diverse afdelingen van een keten komen tot gezamenlijke doelen, het daarop integraal afstemmen van processen en het letterlijk samen de koppen regelmatig bij elkaar steken, wordt in tijden van corona uiterst lastig. Een inmiddels bekend gevolg van thuiswerken en videobellen is dat mensen en afdelingen geneigd zijn terug te kruipen in hun eigen bubbel en zich daar vooral richten op het uitvoeren van hun dagelijkse werk en basistaken. Het verhoogt de kans op het (weer) ontstaan van ‘muren’ tussen afdelingen, die we in het kader van goed supply chain management juist willen slechten. Het voorkomen van verzuiling binnen bedrijven en behoud van een integrale aanpak zijn daarom in deze tijden extra belangrijke aandachtspunten voor bedrijven.

Chemie, interactie en creativiteit

Als mee- en vooruitdenkende sparringpartner voor onze klanten zijn ook wij uiterst alert op bovengenoemde ontwikkelingen. En ja, in het kader van de geldende coronamaatregelen verrichtten ook wij ons werk voorlopig nog op afstand. Met de hoop dat we over enige tijd de koppen weer onbezorgd bij elkaar kunnen steken. Het zijn immers de chemie, interactie en creativiteit tussen mensen die tot de beste prestaties en optimale resultaten leiden.


Stephan Verboom (Partner ARV Group) & Bastiaan Boers (Associate ARV Group) 

'Op afstand werken vraagt om nog meer afstemming en integrale samenwerking'

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then