Vijf uitdagingen in 2024 op de achtbaan die productie heet

1. Meebewegen in wereldwijde onrust

Wereldwijde verstoringen in de geopolitiek zorgen voor uiterst onzekere tijden. Denk aan oorlogen en conflicten, politieke verschuivingen en internationale handelsspanningen. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat je bedrijf niet plotseling te maken krijgt met een grondstoftekort? Ben je in staat in te spelen op onverwachte belemmeringen in de internationale logistiek? En hoe beweeg je flexibel mee met de onstuimig fluctuerende energieprijzen en hou je de kosten in de hand? Juist omdat de onvoorspelbaarheid groot is, vragen dit soort uitdagingen om een heldere visie en strategie en zorgvuldige afwegingen.

2. Sturen op tech-tumult

Minstens zo snel op onze achtbaan is de technologische evolutie, met Industry 4.0 als bestemming. De intrede van robotica aan productielijnen is ingezet. Ook komen binnen productiebedrijven steeds meer data beschikbaar en is er de razendsnelle opkomst van AI. Ze kunnen tal van slimme voordelen bieden in onder meer kwaliteitscontrole, voorspellingen in onderhoud, energiemanagement en optimalisering van de supply chain. De belangrijkste hamvragen hierbij zijn: welke toepassingen zijn nuttig en welke niet? Waar stuur je wel en niet op? Wie in staat is de juiste keuzes te maken, kan in al het tech-tumult mee. Het is vooral een kwestie van uitproberen en testen, adopteren, implementeren en processen stroomlijnen om in de kopgroep mee te kunnen en de concurrentie voor te blijven.

3. Versneld op naar cybersecurity

Met al die vergaande digitalisering in de productie-industrie, ligt tegelijkertijd het gevaar van cyberaanvallen op de loer. Sterker nog: vandaag de dag is de kans erop al vele malen groter dan brand of inbraak. Met als gevolgen het stilvallen van productielijnen, digitale diefstal van recepturen en financiële sabotage. Cybersecurity is dus een van de topprioriteiten in het zojuist geschetste innovatieve tech-tijdperk. Het vraagt om zorgvuldige risico-inventarisaties, risico-bewustzijn van medewerkers en gedegen (aanpassing van) systemen van de eigen fabriek, leveranciers en afnemers. Een essentieel thema dus dat vandaag de dag hoog op de agenda van het management hoort te staan.

4. Duurzaamheid in de hoogste drive

We kunnen en mogen er niet meer omheen: duurzaamheid is een noodzaak en daarmee een way of life. Groen denken en doen moet worden verweven in niet alleen de productie, maar in de totale supply chain. CO2-reductie, duurzame energiebronnen en circulariteit dus in de complete route van grondstofleverancier, via klant naar consument en weer terug. Het vraagt om stevige strategie én investeringen, die vooral niet moeten worden gezien als noodzakelijke kostenposten. Want duurzaam gedreven bedrijven weten juist de noodzaak van een gezond klimaat te verenigen met toekomstbestendige businessmodellen en zullen de winnaars van vandaag en morgen zijn. 

5. De route naar nieuwe skills

We zien dus dat innovatie, verduurzaming en nieuwe technologie een steeds groter aandeel krijgen in de wereld van producerende bedrijven. Dat vraagt meer dan ooit om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van medewerkers. Steeds meer mensen zullen niet alleen een uitvoerende en coördinerende, maar ook een analyserende, interpreterende en proactieve rol moeten kunnen pakken. Het vraagt van medewerkers en teams dat ze gelijke tred kunnen houden met het tempo van verandering binnen hun processen en de supply chain. En dus is er werk aan de winkel op het gebied van opleidingen, trainingen en bijscholing. Bovendien zal alles op alles gezet moeten worden om ook de juiste nieuwe medewerkers te vinden op een zeer krappe arbeidsmarkt.

Marcel Aardenburg
Principal consultant ARV Group

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then