Waardevrij waarnemen

Waardevrij waarnemen; wat is dit, hoe doe je het en waarom is het zo essentieel bij verandertrajecten?

Deze vragen werden beantwoord in de workshop van 27 september over "Waardevrij waarnemen in verandertrajecten". De deelnemers bestonden uit change professionals zoals CI facilitators en HR business partners die zich dagelijks bezig houden met het ontwikkelen van teams en hun gedrag.

Waardevrij waarnemen.....dat valt nog niet mee leert de ervaring. Bij een waarneming komt bij iedereen vrijwel direct een eigen interpretatie en/of een oordeel naar boven. We hebben geoefend met eerst 'inzoomen' en de feiten en waarnemingen verzamelen zodat je jezelf daarna de vraag kan stellen: Wat heeft me dit te vertellen? Welke aanknopingspunten biedt dit om de gewenste veranderingen op welke manier op gang te krijgen?

Met behulp van de ladder van Ben Tiggelaar kun je heel praktisch en concreet afleiden welk DOEL je nastreeft, welk concreet GEDRAG daarbij hoort en welke minimaal 3 SUPPORT interventies je kan organiseren om de verandering zodanig op gang te brengen dat het bijdraagt aan het bereiken van het beoogde doel.

Met behulp van een aantal modellen leerden de deelnemers op verschillende niveaus een "foto maken" van de huidige situatie: de organisatie, het team en de individuele kernspelers & stakeholders.
- Organisatie: Wat zijn de belangrijkste te bereiken doelen en wat is daarvoor nodig qua organisatie, sturing en bezetting? Waar staat de organisatie nu qua ontwikkelfase?
- Team: Teams toetsen aan de bouwstenen van top teams (resultaat helder en pakt een ieder ook zijn/ haar verantwoordelijkheid? Is er basisvertrouwen en onderling commitment? Hoe gaat het team om met 'conflicten'?
- Individuele kernspelers en stakeholders: Wat is de rol/ verantwoordelijkheid en hoe staan zij er qua persoonlijk belang in? Welke aanpak sluit wel/ niet aan bij welke karakters?
Een gerichte "foto" maken van van je eigen organisatie en stilstaan bij feiten van de eigen situatie gaf de deelnemers nieuwe aanknopingspunten om vanuit hun faciliterende rol een passende aanpak te kiezen.

Ervaringen van de deelnemers:

"Ik heb concrete kennis en ervaringen opgedaan waar ik direct mee aan de slag kan"
"Logisch en verhelderend qua samenhang en toepasbaarheid van de modellen"
"Heerlijk die herkenning en nieuwe ideeën onderling binnen de Community"
"Handig naslagwerk om er later nog eens bij te kunnen pakken"

De actieve inbreng van alle deelnemers zorgde voor een waardevolle en plezierige middag waar een ieder mee verder kan in de dagelijkse praktijk. We kijken uit naar de volgende bijeenkomst van de Facilitator Community!

Wil je ook kennis en ervaring uitwisselen en jezelf ontwikkelen op het gebied van Change Management en Continuous Improvement? Neem dan contact op met Martijn Cazemier (martijn.cazemier@arvgroup.com) en/of Arianne van Tongeren (arianne@ontwikkelingspartners.com).

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then