Masterplan

Thema

Strategie bepalen & doelen stellen

Voor iedere organisatie is het samen met het verantwoordelijke team bouwen  van een samenhangend meerjarenplan een flinke uitdaging: de combinatie van feiten verzamelen, analyses doen, goede werksessies organiseren en met de juiste hulpstructuren een plan opstellen is niet eenvoudig. Vaak wordt ARV gevraagd om te ondersteunen, faciliteren en begeleiden van het proces, waardoor met een korte doorlooptijd en beperkte belasting van de betrokken mensen een goed, gedragen en doordacht plan wordt bepaald als kompas voor de komende jaren.

Vragen van klanten:

  • Kunnen jullie ons helpen met het ontwikkelen van een doorkijk voor de komende 5 jaar. Zowel op resultaatverbetering, capaciteitsgroei als de daarbij behorende stappen in organisatie en investeringen?

  • Er is bij ons behoefte aan herijking van onze strategische keuzes en we willen daarbij opnieuw onze strategie en bijbehorend plan opbouwen.

  • Onze strategie sluit niet meer aan op de ontwikkelingen in de markt. Kan ARV ons ondersteunen bij het out of the box ontwikkelen van een nieuw strategisch meerjarenplan?

ARV Group was een onmisbare hulp. Niet alleen bij de analyse van onze performance, maar ook als klankbord en ondersteuning bij het opstellen van ons masterplan. Met als resultaat een goed onderbouwd masterplan met een bijbehorend haalbaar implementatieplan.

Referentie van onze klanten

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then