Performance management

Thema

Effectieve stuurinformatie & Focus op toegevoegde waarde

Onze aanpak richt zich op het versterken van het samenspel van operations/supply chain en finance. Door de kwaliteit en het gebruik van aanwezige managementrapportages te optimaliseren.

En het financiële proces beter aan te laten sluiten bij de operatie. Met als resultaat; beter onderbouwde beslissingen, waarmee continu gestuurd kan worden op dat wat nodig is om de gewenste resultaten te bereiken.

Vragen van klanten:

  • Voor het nemen van beslissingen is onze managementinformatie onvoldoende geschikt. Kunnen jullie ons helpen om effectieve stuurinformatie te ontwikkelen die aanzet tot actie?

  • We acteren in een dynamische veeleisende markt, waarin enorme flexibiliteit van onze operatie wordt gevraagd. Hoe zorgen we ervoor dat dit ook financieel rendabel is en blijft. Kunnen jullie daarvoor een plan maken?

  • Onze (integrale) kostprijzen sluiten onvoldoende aan bij de werkelijke situatie, waardoor suboptimale beslissingen worden genomen. Hoe bepalen we de reële kostprijs van operations & supply chain activiteiten, zonder te stranden in oneindige complexiteit?

We hadden heel veel data, maar konden er niet de juiste conclusies uit trekken. ARV Group heeft ons geholpen de juiste dashboards in te richten op basis van onze wensen en ook te zorgen dat deze in de praktijk op een pragmatische manier gebruikt konden worden.

Referentie

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then