Duurzaamheid

Werkgebied

Katalysator van innovaties & integraal onderdeel van verbeteren

Samenbrengen van de juiste expertises om doorbraken in duurzaam produceren te kunnen organiseren.

Duurzaamheid wordt in hoog tempo een dominant thema bij het bepalen van de bedrijfsstrategie en daarmee ook in de verbeterplannen van de proces- en maakindustrie. Vanuit de maatschappij en de overheid worden hoge ambitieniveaus uitgerold. En dat vraagt om zowel integraal als diepgaand kijken naar de gehele (productie)keten, de productietechnieken, het gebruik van energie, water, grondstoffen en materialen, de kansen en de risico’s. Deze combinatie is nieuw voor bedrijven, met het risico dat er vele suboptimale deeloplossingen volgen bij het najagen van duurzaamheidsdoelstellingen.

Juist met ons ARV-team willen we helpen om als integrale sparringpartner de juiste expertises bij elkaar te brengen die nodig zijn om bij ontwikkeling en uitvoering van de duurzaamheid verbeterplannen.

Vragen van klanten

  • We willen graag een duurzaamheidsroadmap opstellen voor de komende 5 jaar en kunnen daar wel hulp bij gebruiken?

  • Onze klanten verwachten reductie van ons energie- en materiaalverbruik. Kan ARV helpen bij het opstellen van meerjaren verbeterplan?

  • We willen onze productielijnen verduurzamen. Kunnen jullie helpen bij bepalen van prioriteiten en effecten?

Duurzaamheid is een complex thema, waarin veel samenkomt. ARV heeft ons geholpen om dit thema als integraal onderdeel van de operations strategie en verbeterplannen mee te nemen. En daarnaast ons ook geholpen de juiste weg te vinden in de combinatie van strategische, technische en technologische stappen.

Referentie

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then