Inkoop

Werkgebied

Inkoop optimaliseren & processen integreren

De juiste grondstoffen, verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen aanschaffen tegen de juiste prijs en condities en met de juiste timing is essentieel voor een goed resultaat. Zeker met de continu en snel wijzigende marktomstandigheden is professioneel inkopen van belang. Daarvoor moeten inkoopprocessen goed ingericht en geïntegreerd zijn met de bredere organisatie.

We helpen bij het inrichten en afstemmen van de inkoopprocessen met de organisatie en het bouwen van jaarlijks inkoopverbeterplan voor een concrete aanpak om inkooprisico’s te verminderen en resultaat te verbeteren.

Vragen van klanten

Kunnen jullie ervoor zorgen dat er op een meer voorspelbare manier jaarlijkse inkoopverbeteringen worden gerealiseerd?

We willen dat de grondstoffen en materialen beter op tijd en in de juiste hoeveelheid, tegen de juiste prijs worden aangeleverd. Wat is daarvoor nodig?

Onze inkoopafdeling is heel veel tijd kwijt aan ophalen en controleren van informatie voor te nemen inkoopbeslissingen. Kunnen jullie helpen de inkoopprocessen te verbeteren?

Door support van ARV bij het opnieuw inrichten van de inkoopprocessen is de die nodig is voor de operationele inkoop sterk vermindert, waardoor de inkopers meer tijd overhouden om te werken aan structurele verbeteringen met onze leveranciers.

Referentie

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then