Supply Chain Management

Werkgebied

Ketengericht organiseren & duurzaam waarde toevoegen

Van “handelen in afdelingsbelang” naar “ketengericht denken met één gemeenschappelijk doel”.

Integraal ketenbeheer van de goederen, informatie- en geldstroom is essentieel om duurzame toegevoegde waarde voor het bedrijf te realiseren. Assortimenten wisselen steeds sneller en onzekerheden en risico’s in de supply chain nemen toe. Door organiseren van ketengerichte samenwerking over de bedrijfsfuncties heen, van inkoop, productie tot verkoop, van bron tot consument, kunnen kosten worden gereduceerd en resultaten worden verbeterd.

Met ons ARV-team ondersteunen we bij het effectief inrichten van de supply chain processen. Dit varieert van bepalen van de juiste strategie en ontwerp van het netwerk tot inrichten van S&OP structuren, business processen en ICT-tools. En dat met oog voor de benodigde gedragsverandering van de mensen, die deze processen dragen.

Vragen van klanten

  • Hebben we wel het juiste team om de gewenste verbeteringen door te voeren? En hoe kunnen we dit in kaart brengen?”

  • Is hoe we nu de organisatie ingericht hebben wel een werkbaar organisatiemodel?”

  • Hoe kunnen we in de huidige krappe arbeidsmarkt ervoor zorgen dat we toch met ons bestaande team een ontwikkelstap zetten?”

ARV Group en Ontwikkelingspartners hebben ons in nauwe samenwerking geholpen bij het opzetten en uitvoeren van een integraal plan op organisatieontwikkeling, waarin alle lagen van ons bedrijf zijn meegenomen. En vervolgens begeleid bij de uitvoering van dit ontwikkelprogramma, waarin HR-elementen een rol speelden als gerichte coaching en training on the job.

Referentie van onze klanten

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then